петък, 6 юни 2014 г.

Виртуален ексхибиционизъм?

Виртуален ексхибиционизъм?


Въведение
Когато за първи път прочетох тези думи в съзнанието ми се появи споменът за онази прекрасна приказка на Ханс Кристиан Андерсен, в която авторът е изваял с присъщото проникновение на големия писател сякаш вечните архитипове, които имат отношение към това твърде интересно психо-социално явление и които остават някак си непроменени във времето:
1. Лицето, което носейки на подсъзнателно ниво нарцистичния синдром, е склонно към показно разголване.
2. Измамникът, мошеникът, арогантният тип, който не се спира пред нищо за да спечели, (а е всеизвестно, че най-бързо и лесно може да се изкарват пари от човешките пороци – удовлетворяване на суетни въжделения; задоволяване на нагони и първични инстинкти; потискане на повече или по-малко строгия контрол на висшите слоеве на съзнанието чрез приемане на опиати и пр.)
3. Администраторът, който е призван да следи за спазването на утвърдения ред, в т.ч. и законосъобразното изразходване на съответните средства, давани винаги от някого, бил той данъкоплатец или пък клиент, за да се получи някаква реална стока и/или услуга, но пък както често се случва – имайки си свой, собствени интереси е напълно възможно не само да се отклони от професионалните си задължения, но и от самата Истина.
4. Народът, който осъзнато или не винаги си плаща – за зрелищата, за стоките или услугите, за това да бъде управляван..., но му е все едно какво гледа и в какво вярва.
5. Непоквареното дете – което обикновено казва Истината, но пък мнението му е без особено значение.
А, че подобни твърде интересни и по форма, а и по съдържание психо-социални явления могат да бъдат наблюдавани във виртуалността е един прелюбопитен факт, чиято достоверност не подлежи на никакво съмнение! И ако някой случайно не вярва – достатъчно е само едно кликване с мишката.
Разбира се, да се осмислят и представят всички аспекти на това явление във виртуалността е трудно постижимо. Затова тук ще бъде направен един опит за акцент предимно върху някои от по-интересните му страни. За целта ще се започне с уточняване на основните понятия...

Уточняване на понятията
Ексхибиционизъм: (от лат. exhibeo) Болестно състояние, при което страдащият показва половите си органи и други срамни части публично, особено пред другия пол. (3) Според друг източник: полова възбуда в резултат на разголване на половите органи: отклонението се среща почти само при мъже – перверзия. (2) Или пък: ексхибиционизъм означава тенденциозно показване на тялото и обикновено на гениталиите на човек, който в повечето случаи не очаква това и не го желае. В мнозинството от случаите ексхибиционистът се възбужда полово или извлича някакво полово удовлетворение от това поведение, макар че сексуалната мотивация понякога се отрича.(1)
Виртуален ексхибиционизъм: Форма на човешко поведение, която се реализира във виртуалността и е свързана с демонстрации на различни аспекти на разголването в повечето случаи без да се държи сметка пред кого. Пренос.: Своеобразна мисловно-поведенческа индиректна изява на ексхибиционизма, можеща да бъде проследена както на абстрактно-логично ниво – във вид на предоставена във виртуалността на словесна информация от съответното лице за самото себе си, която е в „излишък”; така и на нагледно-образно ниво или разголването и неговите виртуални проекции във вид на… “чисто визуална информация”.
Извод: Макар, че в своя „класически” вид ексхибиционизмът да се среща главно сред мъжете, във виртуалността ситуацията е малко по-различна... От тук – и несравнимо по-големите възможности за спекулации с тази човешка патология.

Опит за класификация на носителите на някои абстрактно-логични, словесни форми на виртуалния ексхибиционизъм
• Тип графоман/ка – тук биха могли да бъдат причислени всички онези, които като почнат да пишат – спиране няма! И описват всичко за себе си, без са си дават сметка нито пред кого, нито за последиците...
• Тип клюкар/ка – има и такива – обичат да разкриват с най-малки подробности пикантерии и други неща и за себе си, а и за другите.
• Тип прилежен/на – обикновено попълват с най-голямо старание регистрационните форми, вписвайки повече данни за себе си дори и от изискваните.
• Тип новатор/ка – щом се появи новост във виртуалността – те вече са там! И бълват навсякъде всевъзможна информация за себе си.
• Тип страдащ/а – известно е, че споделянето е в състояние да снеме натрупано вътрешно напрежение и затова покрай терапевтичния ефект на словоизлеянията, често постигат и твърде любопитно ниво на разголване.
• Тип наивни/к/ца – те, макар че обикновено знаят, че злото съществува и могат лесно да попаднат в неговите примки, упорито отказват да приемат този факт. И... нататък е ясно!
• Тип еротоман/ка – макар, че речта като интелектуален статус да е локализирана в най-висшите слоеве на мозъчната кора, (а и на човешкото съзнание като цяло), е всеизвестно, че е в състояние да осъществи низходящ процес на въздействие върху психиката и да стимулира еротичния нагон, достигайки до най-дълбоко клетъчно ниво... Тук се крият и причините за широкото използване от безчет лица на тази типична, изчистена форма на виртуалния ексхибиционизъм навсякъде из Нета.

Опит за класификация на носителите на някои нагледно-образни, визуални форми на виртуалния ексхибиционизъм
По една или друга причина, въпреки всички мерки за налагане на ограничения, навярно няма сърфиращо из Нет-пространството лице, което да не се е любувало на прелюбопитни и често твърде изкусителни визуални форми на виртуалния ексхибиционизъм... А те – въздействайки по-директно върху съзнанието – на нагледно-образно ниво, са и по-желани, а и по-понятни.
• Тип печалбар/ка – обикновено те изглеждат добре и се стараят да печелят добре от голотата си. А проблемът е най-вече във възрастта на аудиторията...
• Тип търсач/ка – известно е, че голотата привлича погледа и навярно затова, осъзнато или не, и то независимо от предлаганото естетическо внушение на изображението, те с охота слагат свои снимки и клипове навсякъде из виртуалността.
• Тип отмъстител/ка – а те пък са два вида: 1. Едното лице отмъщава на другото като качва негови снимки и клипове. (С мисълта: „Сега ще ти дам да разбереш като те изложа пред всички...”) И: 2. Лицето отмъщава на другото като качва свои снимки и клипове. (По силата на логиката: „Виж какво си изгубил.”)
• Тип фантазьор/ка – тук попадат онези лица, които не се харесват и използват възможностите на коригиращи програми за да си създадат някакъв идеален образ за себе си, който разпространяват във виртуалността.
• Тип естет/ка – те не само са твърде привлекателни, но са и превърнали тялото си в истинско произведение на изкуството, което бидейки близко до съвършенството, просто няма как да не бъде демонстрирано на всички – често дори и безплатно.
• Тип цини/к/чка – от тях направо може да се отврати човек! Неестетически изглеждащите им телеса обаче щедро разкриват своите прелести...
• Има и други, разбира се... 

Изход
Осъзнаването на един проблем е една от първите стъпки към неговото решаване. И на личностно, и на социално ниво...

Литература:

1. ЕНЦИКЛОПЕДИЯ ПО ПСИХОЛОГИЯ, изд. “Наука и изкуство”, София, 1998 год.
2. Речник по психология – София 1989 год., изд. “Наука и изкуство”
3. Речник на чуждите думи в българския език, изд. “Наука и изкуство”, София, 1978 год.